Serveis exteriors

L’especialització de la conjuntura econòmica fa indispensable comptar amb professionals qualificats de cada sector. Així doncs, disposem de professionals vinculats a la nostra empresa, amb un ampli recorregut i una formació actualitzada en cada àmbit.
Comptem amb un equip humà especialitzat en àrees tan diverses com:
  • Enginyeria.
  • Arquitectura.
  • Medi Ambient.
  • Patents i Marques.
  • Protecció de Dades.
  • Confecció de Pàgines Web.
  • Plans de viabilitat per a noves empreses.
  • Inversions Immobiliàries.