Assessorament laboral

Des del departament laboral d’AGC t’assessorem respecte la gestió del departament de recursos humans. Vetllem per facilitar-te una assessoria laboral que acompleixi amb èxit la normativa laboral vigent. Confeccionem nòmines, comunicats de treball, sol·licituds d’alta i baixa i t’assessorem sobre les millors opcions respecte els Convenis Laborals vigents. Tot per tal de garantir-te tranquil·litat i eficiència gràcies al nostre personal qualificat, amb una amplia experiència en el sector.
Destaquem els següents serveis oferts:
  • Càlcul i confecció de nòmines, butlletins de cotització a la Seguretat Social.
  • Confecció de tot tipus de contractes laborals i pròrrogues
  • Sol·licituds d’alta, baixa i variació de dades de l’empresa i del treballador.
  • Comunicats d’accidents de treball.
  • Assessorament d’autònoms.
  • Prestacions d’incapacitat, invalidesa i jubilacions.
  • Assessorament sobre Convenis Laborals.
  • Assistència i representació en conciliacions i jutjats socials.
  • Realització d’estudis i assistència a inspeccions de treball.