Assessorament fiscal comptable per empreses

A AGC oferim un ampli assessorament fiscal d’empresa i gestió dels impostos des del nostre departament fiscal – comptable. El nostre sistema de treball es basa en un tracte personalitzat, tenint en compte la normativa fiscal que està en constant canvi. Confeccionem la comptabilitat de la teva empresa per tal de garantir-te tranquil·litat. L’objectiu serà sempre oferir-te el millor tracte i optimitzar els costos fiscals i laborals derivats de l’activitat empresarial, aconseguint així satisfacció i eficiència.
 
D'entre els nostres serveis, destaquem:
  • Gestió respecte l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), IVA i IRPF en tots els règims.
  • Confecció mensual de l’Intrastat i trimestral de les operacions intracomunitàries.
  • Càlcul i confecció de l’Impost sobre Societats, així com els Comptes Anuals pel Registre Mercantil.
  • Declaració de Renda i Patrimoni.
  • Confecció i legalització de llibres oficials.
  • Tràmits i assistència a inspeccions Fiscals.
  • Assessorament Permanent en matèria fiscal, comptable i tancament d’exercici.
  • Estudi d’inversions i anàlisis econòmic i financer.